Om Vejborg Zwartbles

‘Vejborg’ er navnet på et gammelt husmandssted midt i det bakkede og særdeles naturskønne Vendsyssel lidt vest for Sindal. Ejendommen består af ca. 12, 5 Ha jord – hovedsagelig som naturlig, meget kuperet afgræsning, lidt skov, samt lidt agerjord og et smukt snoet vandløb med forbindelse til Uggerby Å, som deler matriklerne og som udgør den sydlige del af den totalfredede Baggesvogn Skov. Skoven er en af de nordligste naturlige bøgeskove i Europa. Hertil kommer foreløbig nogen Ha forpagtet jord lidt længere væk til vores grovfoderproduktion, samt et nyforpagtet stykke god agerjord på 8 Ha hos en nabo lige op til vor egen jord.

Hvem er vi så…..

Vi, der har valgt at bo ‘så tosset langt ude’ hvor der for det meste er dødstille, temmelig mørkt om natten og ikke sker ret meget, men elsker det er:

Jeens & vædderdrengene

Jeens & vædderdrengene

Jeens årg. 57 og født i Holland, men bosat i Vendsyssel i godt og vel 35 år. Arbejder som ‘altmuligmand’ og maskinfører m. m. i entreprenørfirma i Bjergby: www.skjoldagers.dk og Majken, årg. 59, fuldtidshyrde og ‘uldkone’, med bl. a. en mangeårig tilknytning til landbrug, malkekøer, fåreavl og islandske heste. Vi fandt sammen i 2006 og besluttede os for at vi ville dele resten af livet i fællesskab. Dengang var en mangeårig interesse for islandske heste vores store fælles passion, hvilket på et tidspunkt resulterede i en bestand på 19 stk. Siden har vi valgt, at får skulle være vores fælles ‘omdrejningspunkt’ og her kom så Vejborg med sine græsningsbakker ind i billedet i slutningen af 2011. Hesteholdet er indskrænket og er nu på 6 stk. og ender forhåbentlig på max. 4 stk.

Vejborg – en udfordring….

Vejborg er i sig selv et ‘projekt’ på alle områder, både når det gælder bygnings sæt og landbrugsdrift. Det er et sted, hvor tiden har stået stille i rigtig mange år og derfor også en kæmpestor daglig udfordring for os begge. I slutningen af 2011 flyttede de første får ind i den gamle stald – en håndfuld Såne gimmere, og før jul kom tre ilæmmede Zwartblesgimmere til, mens vi begyndte at hegne de forskellige græsarealer ind og her kan man de fleste steder kun komme til på gåben, med materialerne på nakken. Vi flyttede selv ind i forsommeren 2012. Vi havde kun en enkelt funktionel staldbygning fra 1951 i to etager, de resterende udbygninger var godt igang med at styrte sammen, så det første projekt var en rundbuehal på 288 m2, beregnet til fårestald, som stod færdig ved årsskiftet 2012-13. Siden har vi eksperimenteret en del med selve indretningen, da vi helst vil have inventar i træ og det har vi faktisk haft stor succes med, selvom vi forandrer, forbedrer og udvider løbende hvert eneste år. I 2014 fik vi revet de faldefærdige udbygninger ned og bygget en stort maskinhus og næste projekt er så den oprindelige staldbygning, som skal rumme et nyt fyrrum med pillefyr, kontor og et tilhørende stort opvarmet værkssted, som bl. a. gerne skulle blive til et kombineret erhvervsmæssigt karteri/filteværksted/sadelmageri, men også kreativt hobbyrum for alle de ting vi nu finder på og i sidste ende, så er det stuehusets tur……

Fårene

Vi besluttede ret hurtigt at skifte Sånerne ud, selvom de da var både nøjsomme og nemme at fodre på. Til gengæld havde vi store problemer med at finde ordentlige dataregistrerede avlsvæddere, som ikke lige var i familie med de gimmere vi allerede havde, så vi satte en Zwartblesvædder på dem og de fik efterfølgende nogen rigtig fine krydsningslam. Vi brød os ikke særlig meget om Sånernes forskelligartede temperament og valgte derfor, at Zwartbles, med deres rolige og ‘omgangsvenlige’ temperament, var racen vi skulle satse på fremover. Derfor solgte vi Sånerne med lam og købte nogen flere Zwartbles, samt vores første vædder – ‘Kaptajnen’ i daglig tale – istedet.

Da vi stort set kun har adgang til ekstensiv og naturlig, men dog særdeles frodig afgræsning, har vi undervejs været omkring at forsøge os med en fårerace, der måske ville egne sig bedre til vores type græsning. Vi anskaffede os derfor seks Kerry Hill gimmere ved juletid 2014, men efter en vinter på stald, måtte vi desværre erkende, at de SLET ikke duede til hverken vores temperament eller de fold forhold vi havde, så nu er det altså udelukkende Zwartbles fremover…..og kun dem! Vi arbejder istedet intenst på at få forbedret adgangsforholdene til vores forskellige folde og på sigt også forbedre græskvaliteten ved afpudsning, kalkning og omlægning, der hvor det overhovedet er muligt at færdes med traktor og maskiner. Vi har således efterfølgende etableret slætmarker med tidlig kløvergræsblanding på forpagtet jord, så vi kan få rigelig med grovfoder af høj kvalitet til vore Zwartbles.

Avlsbesætningen ‘Vejborg Zwartbles’ tager form

Her i bakkerne græsser vore Zwartbles om sommeren med deres lam og kommer på stald i december, hvor de opholder sig indtil læmningerne er overstået og græsset atter  gror først i maj. Da vi byggede hallen, var målet dengang en avlsbesætning på foreløbig ca. 50 moderfår + et antal væddere og det er vi godt på vej til at nå på nuværende tidspunkt. Vi har selekteret ganske meget i de sidste par år, for at udvælge de bedste avlsdyr, som vi selv synes bedst om og det afspejler sig tydeligt i besætningens avlsfremgang som helhed.

Jorden består hovedsagelig af ler, med lidt sandede områder og er mange steder meget fugtig/våd, men også meget tung. Det bevirker at der må tages mange periodiske hensyn til færdsel med traktor, hvor det nu ellers er muligt, og det er en udfordring i forhold til almindelig landbrugsmæssige aktiviteter, men vi er allerede kommet et godt stykke, ved hjælp af dræning af adgangsvejen og inden længe får vi etableret en adgangsvej over vores vandløb, som kan bære en traktor/redskaber og så kan vi forbedre den sidste stump adgangsvej til vores bagerste fårefolde, hvor fårene går det meste af sommeren.