Før man køber får…..

Vi sælger primært avlsdyr og i særdeleshed til helt nystartede hobbybesætninger med lidt eller ingen erfaring med fårehold. Vil man gerne have et så problemfrit fårehold, som muligt, så er det vigtigt på forhånd at tænke nogen ting grundigt igennem, FØR man køber dyr. Hvilke forhold kan man tilbyde og hvor meget tid kan man afsætte til dem i det daglige? Er der mulighed for lidt staldplads om vinteren, så de kan fodres/læmme indendørs og hvilke muligheder for græsfolde er der og hvilken slags græs er der tale om? Der kræves f. eks. noget plads til at kunne inddele sommerfolden i flere mindre stykker, så man hyppigt kan skifte fold, af hensyn til ormetrykket. Skal man selv lave grovfoder til vinteren eller indkøbe det? Får er meget selektive og giver man dem hø eller wraphø af for grov kvalitet(typisk hestewrap), så får man et ENORMT spild, hvor en stor del af de ‘dyre strå’, lynhurtigt vil ende som madras. Fårehø/wrap skal være fint og bladrigt og det man giver dem i den sidste del af drægtigheden og efter læmning, skal være slået tidligt(sidste halvdel af maj/først i juni) og være velbjærget og når det gælder wrap, så må det gerne være ganske fugtigt og skal være snittet, ellers har de besvær med at æde det.

Hvad vil man med sine får og hvilken race skal man så vælge? Fælles for alle racer er, at de kræver noget pasning og at man har lyst til at sætte sig ind i minimum de basale ting omkring fodring, sygdomme og læmning, for at få mest mulig fornøjelse af dem. Zwartbles er lidt mere krævende på især fodringsområdet, end mange andre racer, men er man villig til at sætte sig lidt ind i tingene, så skal man ikke lade sig afskrække af det, til gengæld har racen så nogen andre positive egenskaber og et helt specielt omgængelig og roligt temperament, som de fleste andre racer savner. Der afholdes også med mellemrum kurser i fårehold for begyndere i rundt omkring i landet, men meget kan man også læse sig til på nettet.

De fleste hobbybesætninger ønsker sig en kombination af lidt liv, i form af husdyr på ejendommen, som børn også kan have glæde af og som kan pynte på marken og give lidt kød til fryseren. Og det er jo sjovt at have lam. Ulden kan også være interessant for nogen og måske vil man på sigt få lyst til at deltage i dyrskuer. Der er også mange regler og lovgivning, man selv skal sætte sig ind i ved opstart og undervejs – det vil jeg prøve at linke til, så man ikke fare vild i det hele.

Den grundlæggende anbefaling herfra, uanset hvad slags012.CR2 får man vil vælge er: Vælg en race og ikke nogen tilfældige får af blandet herkomst, for vælger man en race, så har man nogen grundlæggende egenskaber, man kan gå ud fra. Er det først mixet med andre slags, så falder dyrene vidt forskelligt ud og man begrænser sine muligheder på længere sigt ved at bruge krydsningsfår, som udgangspunkt. Vil man gerne krydse, så gør det selv med racerene dyr man kender egenskaberne hos.

Tag ud og besøg nogen af avlsbesætningerne med de forskellige racer og se dem i virkeligheden og læg mærke til, hvordan de reagerer på fremmede. Få en grundig snak på stedets ejer…..det er jo een af de mange fordele, ved at købe dyr i en avlsbesætning – der følger gerne al den vejledning med efterfølgende, som man måtte have behov for.

Køb ALTID udelukkende dyr med M-3 status – det kan bare ikke understeges nok, at uanset hvor mange får og med hvilket formål, man ønsker sig fårene, så SKAL de komme fra en Maedi- fri besætning! Maedi/Visna er en forfærdelig og lumsk sygdom, som ikke nødvendigvis kan ses på dyret og som vi er en del, der arbejder hårdt på at udrydde, ved at deltage i det frivillige Maedi-program, Maedi-Visna , men så længe der handles levedyr fra både små og større besætninger af ukendt status, så bidrager man altså til at sygdommen holdes vedlige. Vil man på dyrskue, så SKAL fårene have dokumenteret M-3 status og den ‘køber’ man netop med dyrene fra en besætning, der deltager i det frivillige Maedi/Visna program, hvor man så efterfølgende kan ‘overtage’ salgsbesætningens status. Det forudsætter dog, at man ikke har nogen dyr i forvejen med lavere/ingen status. Mange hobbybesætninger dropper desværre helt udgiften til vedligeholdelse af M-3 status eller vælger at købe dyr helt uden status, med den begrundelse, at de jo ikke skal sælge levedyr, men det ender alligevel ofte med, at der pludselig er et par lam for meget, som man ikke synes skal slagtes og de bliver så sat til salg. Skulle man senere fortryde og gerne ville have sin besætning optaget i det Frivillige sundhedsprogram, så er det også en større udgift til dyrlæge, blodprøver, registrering, samt et par års ventetid, så det ER altså billigere at investere i får, der allerede har M-3 status!

Næste vigtige punkt, når det gælder indkøb af dyr, er at undgå Smitsom klovsyge, som også er en særdeles tabsvoldende sygdom, samt en smertefuld lidelse for fåret, som er MEGET smitsom. Den kan helbredes, MEN det er dyrt!! Køb altid dyr i besætninger, der har et ‘stramt fokus’ på smitsom klovesyge og som med passende mellemrum bliver testet for det. Her må avlsbesætningerne igen fremhæves, idet de gør en stor indsats, for at forebygge smitten på mange måder. Der er netop kommet en revidering af Klovsygeprogrammet i 2016.

Til sidst bør nævnes en anden fordel, ved at købe avlsdyr i en avlsbesætning – her er samtlige dyr nemlig dataregistreret enkeltvis af ejeren, så man kan få dokumentation for afstamningen i form af en stamtavle. Det er f. eks. en stor fordel, når man fremover skal købe vædder til avl og skal man på dyrskue, så SKAL dyrene være dataregistrerede enkeltvis, for at kunne deltage.