Avlsmål

Siden er under udarbejdelse!

Vi har faktisk valgt til dels at have vores helt eget avlsmål, som dels primært tager udgangspunkt i racens anvendelse under vore egne forhold, den type vi bedst kan lide og den anvendelse, som Zwartbles typisk vil have/har her i landet. Vi synes det er vigtigt at bevare den oprindelige, elegante, velrejste og langbenede hollandske type og bevarelse af højden er også vigtig. Der er groft sagt to ‘hovedtyper’ af racen – en tungere og mere muskuløs udgave og en lettere og mere elegant og ‘slank’ type. Sidst nævnet er den oprindelige hollandske type og i UK, hvor racen vandt udbredelse i starten af 90’erne, har man efterhånden udviklet en langt mere kraftig udgave med større muskelfylde, da racen her anvendes til både show og i kødproduktions øjemed og man også bruger den en del til krydsning. Personligt synes vi, at den ‘engelske’ udgave mister en hel del af sine oprindelige karakteristika og letheden i det hele taget og vi forsøger at udvælge vore avlsdyr efter lidt andre kriterier, som vi mener er mere passende til det formål racen hovedsagelig har her i DK. Derfor er vi meget opmærksomme på højden og holdningen bevares bedst muligt, for at undgå at racen gennem avlen mere kommer til at ligne et decideret kødfår á la Texel. Vi vil gerne bevare den smukke og iøjnefaldende fremtoning, de lette og ubesværede bevægelser, som er Zwartbles’ kendetegn, da vi ikke producerer slagtelam, men en fårerace, der skal tilfredsstille flere ønsker og hovedsagelig tjene til fornøjelse i små hobbybesætninger og her er muskefylde ikke det vigtigste. Temperamentet er også MEGET vigtigt her hos os, gode moderegenskaber, samt i det hele taget at avlsdyrene generelt er hårdføre, sunde og robuste. Aftegningerne er ikke noget vi udvælger specielt efter, da vi erfaringsmæssigt må konstatere, at det stort set er umuligt at forudsige i avlen, så her er lidt af hvert repræsenteret – det er jo noget af det, som bare gør læmmetiden endnu mere spændende!